Inspektoráty práce …

Zájmem každé civilizované společnosti a státu je vytváření hodnot a to se odehrává také na pracovišti, v organizaci či firmě. Tvůrci hodnot jsou pracovníci a zaměstnanci, kteří by přitom neměli být ještě obtěžováni psychickým násilím.

Taková je i filozofii naší skupiny WORKRELATIONS. A tak není náhodou, že se chceme kriticky věnovat také činnosti kontrolních orgánů státu v této oblasti. A z těch pak zejména kontrolní činnosti inspektorů práce tím, že budeme zveřejňovat dokumenty o jejich postupech a výsledcích…

Ochrana zaměstnanců (občanů) před psychickým násilím v práci (prezentace)

Z praxe:

Vyjádření Úřadu ombudsmana na adresu šetření IP ve věci pí L. Režné z Karviné

Jana Dolinská, podnět na IP Plzeň  a … další dokumentace k tomuto případu

Zkušenosti ze sousedství …

Comments

 • Jana Dolinská 07.29.2018 Odpovědět

  Myslím si, že je velice dobře, když se zveřejní různé příběhy lidí s patřičnými dokumenty, jak postupují již zmíněné úřady a instituce v případech řešení šikany na pracovišti.. Zajímalo by mne, na koho se mají lidé, kteří se jak s mobbingem , bossingem na pracovišti setkají, na koho se mají tedy obrátit, koho oslovit??? Myslíte si, že soudní cesta je jediné řešení k tomu, aby mohl člověk v klidu vykonávat svojí práci bez urážek, ponižování,lží apd???

  • Jan 10.27.2018 Odpovědět

   Výše uvedená případová studie je co do prožitku velmi především psychicky náročná a to i přesto, že pan inženýr Papp o tomto hovoří velmi klidně, vyrovnaně a dokonce jsem nabyl dojmu, jakoby ho samotného ta náročná cesta za spravedlností bavila. Jsem však přesvědčen, o nepopsatelné náročnosti čelit takovéto psychické trýzni, která je o to více násobená krutými prožitky právě proto, že předem nečekáte, že zákony, právo a spravedlnost, bude porušovat zástupce státního aparátu moci výkonné, která je doslovně vázána v ČR. čl.2.odst.(3), kdy státní moc je vykonávána výlučně na základě, a v souladu se zákonem. Státní orgán proto nesmí nijak vybočit a jejich postup musí být výlučně podle zákona. Žel, dějí se ukrutné věci, což vytváří směrem do společnosti dojem, že zákony a vymahatelnost práva je nedostižitelná. Proč? Tuto otázku si kladu již několik let. Vše k tomu důležité, tedy jak se domoci spravedlnosti je s nadsázkou, velmi prosté. Tímto se budu ostatně zabývat ve své práci, která v rámci studia filosofie v nejbližších dnech vznikne. Podstatou v této tématice je spravedlnost. Spravedlnost patří do ctnostných vlastností člověka. Ale, jak chceme spravedlnost poznat a pocítit ji v jednání člověka bez ohledu, zda se budeme zabývat mocí zákonodárnou, výkonnou anebo soudní anebo i mezi sousedy, pokud, jsou stiženi nemravnostmi, zde pak není prostor pro ctnostné vlastnosti a bez ctnosti se ke spravedlnosti nemůže žádný člověk nijak dopracovat a dobrat. Na otázky uvedené výše si dovolím krátce zareagovat, první,obrátit se nejspíše na psychiatra. Ano, zní to velmi podivně, ale zdravý zaměstnavatel by dle mého mínění musel vědět, že mezi lidmi vzniká zcela běžně mnoho různých nedorozumění, vzniká spor. K tomu, aby spor a následné deviační jednání nebylo praktikou každodenního života, musel by sám zaměstnavatel mít min. k tomuto vzdělaný aparát a zároveň, musel by trvale pěstovat naprosto zdravé prostředí, podmínkou, on sám, musí být mravný a ctnostný člověk. Běžný člověk by měl mít nesporné znalosti, ovšem lidé jsou debilizování a žijí v neustálém strachu a napětí. Bohužel, zjistíte-li cokoliv závadného, musíte se léčit Vy sama. To proto, že již dlouhá léta jsou plus mínus, původně citliví lidé v blázinci a skuteční primitivci létají v celé společnosti. Bohužel. Výjimky však určitě existují, ale toto je moje zkušenost a rád bych vyslovil i něco jiného. Soudní cesta, zda je řešení? Dle mého asi nikoliv, může být ještě větším propadem do psychické deprivace a následné frustrace právě z toho, že v nutnosti se opřít o zákon, zrovna nikdo není na blizku anebo, není slyšet. I moc soudní, tedy, nositelé, musí disponovat mravními hodnotami a to je další, hlavní problém ve společnosti.

 • Jan 10.27.2018 Odpovědět

  Až neuvěřitelná podobnost, když státní moc de facto napomáhá zlu tím, že neumí anebo i nechce adekvátně zasáhnout. Pan ing. Papp je jak vyplývá z dokumentu velmi vzdělaný člověk, zapálený pro spravedlnost i přes nekonečnou náročnost v boji proti bezpráví musel obětovat nekonečné množství času a nervové soustavy, aby měl vůbec sílu každý den vstanout a jít. Pro moji osobu je pan ing. Papp hrdina a velmi ctnostný člověk, právě takový, který by měl své jedinečné, nezastupitelné místo ve vedení státu. Vždyť jeho přístup v pozici státního úředníka je fantastický, on se sám postavil proti zlu, musel čelit i různým jiným podobám útisku, přesto setrval na své pozici ctnostného člověka! Stát, jeho občané, by si měli umět vybrat takového státníka, který má tyto ctnostné vlastnosti jako právě pan ing. Papp. Děkuji ze srdce tomuto skvělému, ctnostnému člověku.Pane ing. Pappe, všechno nej, nej, hodně zdraví. Děkuji za Váš statečný přístup. Přeji Vám, abyste v těchto hodnotách, setrval, nebál se. Přeji všem lidem, aby se chovali aspoň z poloviny jako pan Papp. Děkuji Vám. Jan Murko

  http://civilcourage.cz/2014/06/vyjadreni-pane-jana-m-k-roztodivnemu-pozadavku-jeho-zamestnavatele/

  • Jana Dolinská 10.29.2018 Odpovědět

   Dobrý den, váš příspěvek čtu jedním dechem. Ano, souhlasím s Vámi, že takových lidí je v dnešní době velmi málo a stejně jako Vy smekám před panem ing. Pappem.

Napsat komentář: Jana Dolinská Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *