Stoppt Mobbing: Wie wir unsere Kinder besser schützen können – Carsten Stahl | Tobias Beck Julian Assange – mobbing/bullying par excelence … Vztahy na pracovišti: Jako problém … zdroj … nevyužitý potenciál (1. část) Inspektoráty práce … WORKRELATIONS … AntiMobbing International: Servis nejenom pro signatáře našeho …

Stoppt Mobbing: Wie wir unsere Kinder besser schützen können – Carsten Stahl | Tobias Beck

Autor: Tobias Beck

Julian Assange – mobbing/bullying par excelence …

www.anti-mobbing-forum.eu

Vztahy na pracovišti: Jako problém … zdroj … nevyužitý potenciál (1. část)

Úvod do vztahologie a budování vztahové kultury Lidský mozek je formován sociálními vztahy! Nezastupitelnou roli zde – zejména v útlém dětství – sehrává samozřejmě rodina. O konstruktivní, konformistické či dokonce destruktivní roli tzv. vzdělávacího procesu v současném školském systému se nyní vedou četné diskuse, ale budiž. Vychází se přitom z předpokladu, že role školy dnes je […]

Inspektoráty práce …

Zájmem každé civilizované společnosti a státu je vytváření hodnot a to se odehrává také na pracovišti, v organizaci či firmě. Tvůrci hodnot jsou pracovníci a zaměstnanci, kteří by přitom neměli být ještě obtěžováni psychickým násilím. Taková je i filozofii naší skupiny WORKRELATIONS. A tak není náhodou, že se chceme kriticky věnovat také činnosti kontrolních orgánů […]

WORKRELATIONS … AntiMobbing International: Servis nejenom pro signatáře našeho …

Foto: www.pixabay.com … Prohlášení Tento prostor je určen pro příběhy ze života a praxe a pro diskusi o tom, co se děje kolem nás. Zveřejňovat chceme přednostně příběhy signatářů našeho Prohlášení, ale diskutovat a vyjadřovat k těmto příběhům  se mohou všichni neanonymní zájemci. Příběhy zveřejňujeme ve formě videopříspěvků – kupř. videointerview, videozpráv či videokomentářů, atp. […]

Informace o vzniku pracovní skupiny …

Foto: www.pixabay.com Název: WORKRELATIONS … (Antimobbing International) Skupina je společným projektem 2 právních subjektů Initiative fuer mobbingfreie Gesundheit (ImG) e.V (in Gruendung) / DE a Občianskeho združenia Práca a vztahy / SK. Kontaktní adresa: Tovačovského 2/92, 130 00 Praha 3, Tel. +420 – 602349848, 222100440,  E-mail: info@workrelations.eu; info@praceavztahy.cz; info@anti-mobbing-forum.eu Členství ve skupině: Předběžně formou dobrovolné […]

Myšlenky, názory, náměty, návrhy a připomínky …

… k našemu setkání – workshopu (Praha, 3.5. 2018): Příspěvek Dr. Alfreda Fleissnera v Praze účastníciworkshopu3518   Po rozhovorech a opětovném shlédnutí videa s ing. Š.P. mne napadlo, zda by se  tento náš workshop místo „Ochrana občana – zaměstnance před psychickým násilím kontrolními orgány státu“ neměl přejmenovat na „Obrana občana-zaměstnance před psychickým nátlakem, násilím a […]

Workshop v Praze na téma „Diagnostika psychického násilí na pracovišti …“,

… se uskuteční dne 3.5. 2018 v době od 10,00 do cca 16,30 hod. worksop 2018 – Informace o setkání Přihlášení účastníci – stav ke dni 29. 04. 2018 Program setkání – workshopu Toto setkání iniciovala skupina lidí, kteří nejsou spokojeni s tím, jak stát a jeho úředníci chrání své občany – zaměstnance (tvůrce hodnot) […]

O psychosomatice … a některých souvislostech – s PhDr. Andreou Mládkovou