“Jaké 2 otázky by jste rádi položili prof. Heinzi Leymannovi, kdyby byl dnes

ještě naživu a právě se dožíval 80-ti let svého věku?”

1) Existuje podle Vás nějaká korelace (vztah) mezi mírou mobbingu (bossing, bullying, atp.) kvalitou férovosti (či dokonce demokracie) ve společnosti?

2) Vadilo by Vám, kdyby se za mobbing/bossing/bullying považovaly také některé formy ekonomického násilí mezi lidmi (krádeže, tunely, korupce, atp.)?

3) Mohla by být tzv. civilcourage (občanská odvaha) řešením a prevencí mobbingu/bossingu/bullyingu ve společnosti?

 

Video1Video2Video3

Blog / Net

Web1Web2Web3Web4Web5

Text1Text2Text3Text4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *