“Jaké 2 otázky by jste rádi položili prof. Heinzi Leymannovi, kdyby byl dnes

ještě naživu a právě se dožíval 80-ti let svého věku?”

1. Pán Leymann,
ako by ste hodnotil vzťahy na pracoviskách v krajinách Európskej únie dnes v porovnaní s rokom, keď ste sa im začal venovať?

2.  … myslíte si, že na to, aby každý zamestnanec mal na pracovisku zabezpečené dobré pracovné vzťahy je potrebná legislatívna úprava všade tam, kde ešte nie je? A prečo?

3.  Na ktoré skupiny občanov by ste  zameral svoju činnosť dnes ako priekopník
boja za ľudské práva?

4.  Dodržujú sa na Slovensku základné ľudské práva a slobody?

5.  Má antidiskriminačný zákon právnu záruku pre prípadné súdne spory týkajúce sa mobbingu?

6.  Máme na Slovensku inštitúciu, ktorá by sa venovala občanom, ktorí sú ohrození mobbingom?

7. Je potrebné vyvíjať spoluprácu v rámci Európskej únie v oblasti boja proti mobbingu a ako si túto spoluprácu predstavujete?

 

Video

Blog

Web

Text

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *