Nezařazené

Informace o vzniku pracovní skupiny …

Foto: www.pixabay.com

Název: WORKRELATIONS … (Antimobbing International)

Skupina je společným projektem 2 právních subjektů

 • Initiative fuer mobbingfreie Gesundheit (ImG) e.V (in Gruendung) / DE a
 • Občianskeho združenia Práca a vztahy / SK.

Kontaktní adresa: Tovačovského 2/92, 130 00 Praha 3, Tel. +420 – 602349848, 222100440,  E-mail: info@workrelations.eu; info@praceavztahy.cz; info@anti-mobbing-forum.eu

Členství ve skupině: Předběžně formou dobrovolné činnosti a podpory. Minimálním požadavkem je však vyjádření písemného souhlasu s posláním a cíli skupiny, které jsou zformulovány v Prohlášení (viz dále).  Členství ve skupině není vázáno na státní příslušnost a zájemci o hlubší a intenzivnější spolupráci se pak mohou stát řádnými členy právních subjektů které tuto skupinu zaštiťují –  ImG. e.V (DE) a OZ PaV (SK) příp. alespoň nekterého z nich. (Podmínky takového členství budou upřesněny po zaregistrování spolku ImG. e.V. na Notářském úřadě v Hamburku.)

Skupina je přednostně věnuje řešení a zveřejňování případů a příběhů svých členů.

Prohlášení …

Psychické násilí je destruktivní a patologické ve stejné míře, jak je tomu u násilí fyzického! Jasně to prokázaly také některá z nejnovější zjištění tzv. neurověd. – Z pohledu jednotlivců i celku totiž právě psychický nátlak a násilí zabíjí tvořivost, snižují pracovní výkon a způsobují celou řadu negativních a patologických jevů ve společnosti : psychosomatická onemocnění, deprese, pocity křivdy, zahořklosti a vyhoření …

Celkový nárůst psychických onemocnění posledních let  příp. i některých nežádoucích forem chování a agresivity ve společnosti – vč. tzv. cyber útoků  – by tak mohly být způsobeny právě i celkovým nárůstem psychického nátlaku a násilí ve společnosti.

Psychický nátlak a psychické násilí do zdravé a civilizované společnosti jednoduše nepatří, tak jako tam nepatří násilí fyzické. Probléme našeho současného vývoje je ovšem to, že oproti tomu fyzickému násilí si s násilím psychickým vůbec nevíme rady!

Cílem je skupiny WORKRELATIONS … (Antimobbing International) j proto zlepšování diagnostických nástrojů k odhalování a prevenci psychického nátlaku a násilí ve společnosti a zejména na pracovišti (VZTAHOVÝ AUDIT).

Naším cílem je také upozorňovat na případy psychického nátlaku a psychického násilí páchaného na občanech-zaměstnancích především na pracovišti a jejich kritika či zveřejňování. Zejména  tam, kde ochranu před takovýmto druhem násilí nedokáží odhalit a zajistit kontrolní orgány státu příp. tyto ji nezajistí dostatečným způsobem.

Naším bezprostředním cílem skupiny pro tento rok (2018) je také kritické zhodnocení postupů a metod, které jsou při odhalování a prevenci psychického nátlaku a násilí na pracovišti používány v současné době a zejména pak při podnětech a stížnostech adresovaných státním institucím, které mají sloužit k ochraně občanů-zaměstnanců (Úřad ochránce…, Státní úřad inspekce práce, Česká školní inspekce, atp. ).

Naším dlouhodobým cílem je pak aktivní vyhledávání, sledování a prezentace nejnovějších poznatků o vlivu a dopadech psychického nátlaku a psychického násilí – někdy se k popisu téhož používají také označení „psychosociální stres“ nebo „vztahová patologie“ (kam obvykle počítáme také tzv. mobbing, bossing, obtěžování, diskriminaci, šikanu, atp.) na psychiku jednotlivce a celkové vztahy ve společnosti.  

Svoji podporu našemu snažení můžete na tomto místě vyjádřit také svým podpisem, který – vč. Vašeho jména, profese a adresy odešlete na některou z našich adres.

V Praze, 3.5. 2018

Jméno, profese a adresa signatářů tohoto prohlášení:

 1. Ing. Juraj Eisel, PhD., lektor, konzultant, akademický pracovník, Praha
 2. Martina Jánská,  projektová asistentka, Praha,
 3. Bc. Jana Čepková, ředitelka společnosti, Karlovy Vary / CZ, Popudínske Močidlany / SK
 4. Ing. Tomáš Vašina, ombudsman pracovněprávních vtahů, Náchod
 5. Jana Dolinská, učitelka MŠ, Bor  Tachova
 6. MUDr.Ervin Idris Beshir, psychoterapeut, Zdice
 7. Tatiana Szitásová, učitelka MŠ Bor u Tachova – Bernartice
 8. Ilona Majerová, zaměstnanec MŠD, Bor u Tachova – Malovice
 9. Bc. Marta Slivková, farmaceutický reprezentant, Liberec
 10. Bc. Pavlína Běhounková, sociální pedagog, Velká Bíteš
 11. Bc. Libuše Režná,  účetní, Karviná
 12. Jan Murko, předseda odborové organizace, Kopřivnice,
 13. PhDr. Pavel Beňo, psycholog a videodokumentarista, Praha /CZ, Matúškovo /SK

4 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *