2. Přepis zvukového záznamu z porady pedagogických pracovnic (červen 2018)

přítomno 13 učitelek + ředitelka

Uvedení do situace: Paní ředitelka mi vytýká to, že jsem prý nepředala informace vedoucí uč. ohledně údajného odkladu jedné holčičky předškolního věku, kterou jsem měla na třídě.
Nebyla to pravda, jelikož mi to dosvědčily na poradě 2 kolegyně z naší Mš.
O tom, že by neměla nastoupit do Základní školy se nikdo z učitelek nikdy nezmínil a pí. ředitelka si udělala závěr sama, jelikož z pedag. psych. poradny měla holčička odklad pouze doporučený. Paní Szitásová sloužila na třídě se mnou, jenže já byla v pracovní nechopnosti, tudíž to musela vyřizovat ona .

Záznam hovoru:
Já: „ Ještě že se pí. Táňa Szitásová ozvala, i když dostala zákaz mi volat“.
Řed: „ Ale Táňa se neozvala .“
Táňa: „ Vedoucí učitelka mi řekla…hlavně nevolat Dolinský..ale já jí volala a taky
jsem volala mamince holčičky, jak to tedy je .“
Já: „ Ano, Táňa volala taky mě .“
Vedoucí uč. „ To jsem řekla, ano, aby ti nevolala. Když je Jana D. 2 měsíc v
neschopnosti ( což nebyla pravda, byl to 1 měsíc ) tak nevím, co se za tu
dobu odehrálo.
Já: „ Ale já jsem třídní učitelka té holčičky, tak bych snad měla o těch dětech vědět
nejvíc“
Vedoucí uč. „ Tak proč jsi nedala informaci o tom, že ta holčička půjde do školy
Táně? „
Táňa : „ Ale ona mi to sdělila, mezi námi to bylo v pořádku, komunikace
a spolupráce byla. Nikdo neřekl, že by holčička do školy jít neměla!
Řed. : „ Nebudeme to dál řešit .“
Já: „ Spolupráce mezi učitelkama byla, všechno bylo v pořádku, ale maminka
holčičky mi řekla, že jí vedoucí učitelka řekla, že spolupráce s pí. Dolinskou
je těžká. Jak si to vůbec představuješ tohle říct rodičům? Já si myslím, že bys
tohle jako vedoucí uč. říkat neměla ( ani jsem to nestačila dopovědět )
Vedoucí uč. :“ Hm, to jsem řekla a jak ty si představuješ naší spolupráci dál?
Já: „ Já? Úplně v pohodě. Pokud tě nějaký informace jako vedoucí uč. zajímají, máš zvednout telefon a říct: „ Hele Jano, prosím Tě ( dál už mě nenechala mluvit )
Vedoucí uč.: „ Miluško ( to je jméno ředitelky) dál prosím…
Sestra vedoucí uč. : „ Ukončíme tuhletu debatu, nebo se zvedáme a jdeme domů .“
Já: „ Proč?“
Sestra vedoucí uč. : „ Protože tady nebudeme poslouchat ty vaše hovadiny.“
Já: Ale to nejsou hovadiny .“
Sestra vedoucí uč. : „Ty si řeš támhle doma se svým mužským. Tady je to hrozný.“

Já: „ Chtěla bych se zeptat, kdy mi budeš dávat osobní ohodnocení? „
Řed.: „ Zatím nebudu „
Já : „A z jakého důvodu ?“
Řed. : „ K tomu mám důvody .“
Já: „ A jaký? „
Řed. : „ Jano, tvoje chování zatím nenasvědčuje tomu, že bych ti měla vrátit osobní ohodnocení ( odebírá mi ho od 4/2017 ) Což jsem se přesvědčila už
několikrát o lžích, ty zapřeš nos mezi očima.“
Já: „ A dál? Máš ještě něco dál? „
Řed. : „ Dál?? To jsou dost pádný důvody“
Já: „Takže ty si myslíš že ti lžu? Nelžu, nepředávají se mi informace.“
Řed.: „ A jaký??“
Já: „ Např. když se jezdilo na kurs logopedické prevence ( vedoucí uč. prý vůbec
nevěděla, v jakém termínu já budu jezdit na tento kurs )
Řed. : „ O tom mi vůbec nemluv“.
Já: „ Vedoucí učitelka o všem věděla ( o termínech ) a všechno zapřela ( mám za to napomenutí )
Řed.: „ A jak to mohla vědět? „
Sestra vedoucí uč. : „ Lžeš Jano, já nevím jestli ti to dělá dobře. „
Řed.: „ Já jsem ti řekla, že se to nezakládá na pravdě co ty říkáš, že jsi lhala.“
Já: „ Já jsem ti nelhala“.
Řed.: „ No tak jo no, ty si namlouvej že jsi nelhala a je to. „
Sestra ved. uč. : „ Miluško už se o tom nebav.“
Já: „ Renato ty mě nenapomínej .“
Vedoucí uč.: „ Miluško, můžeme odejít? Já se tady nehodlám hádat, mám doma
rodinu a chodím do práce.“

Poznámka: dále jsem se zeptala pí. ředitelky, zda si mohu v pracovní době vyzvedávat balíky
stejně jako moje kolegyně ( mám foto , kdy si právě 1 z nich „ odběhne „
od dětí a vyzvedává si balík ) děti jsou samotné v šatně, bez druhé učitelky.
Vysvětlila jsem pí. ředitelce, že dokud já budu trestaná za něco, co porušují všichni, budu se bránit tím, že v tomto „ duchu“ budu dál pokračovat , že potřebuji na svou obranu mít taky nějaké důkazy.

Záznam hovoru: Kolegyně: „ Za tohle chování ona chce vrátit osobní příplatek? „
Řed: říká totéž co kolegyně „ Jak je možné, že jsi měla u sebe telefon?“
Já: „ A proč bych ho mít neměla? Fotím také děti při pobytu venku .“
Řed.: „ Ale prosím tebe, tak si foť děti, a né pedag. pracovnici „.
Já: „ No nezlob se na mně, ale pokud kolegyně dělají něco, jsem káraná za úplný houposti,
zástupkyně ředitelky: „ Jano, poku míříš na někoho s telefonem, tak děláš totéž co
kolegyně, protože se také v té době nevěnuješ dětem“.
( to už na mě zvýšila hlas, bránila paní ředitelku )
Já: „ Dělám to z toho důvodu, že když na mě paní ředitelka píše různé papíry a
napomenutí ( nenechala mě ani domluvit )
Řed. : „ Pozor, pozor, já nestačím odepisovat na dopisy co píšeš ty a už mě to ani
nebaví, mám jich od tebe štosy.“
Já: „ Ne, já mám od tebe těch papírů dost.“

Vedoucí uč. + její kolegyně co jsou spolu na třídě + sestra vedoucí učitelky se během hovoru zvedly, šly umývat nádobí a odešly domů – a to ještě porada neskončila.Já: „ Pořád budu takhle fungovat, dokud ty na mě budeš vidět takovýhle maličkosti,
což ti řekl i právník.“
Řed. : „ Právník mi toho moc neřekl.“
Já: „ Ten ti toho řekl dost, ale ty jsi mlčela, ty jsi k tomu neřekla ani slovo.“
Řed.: „ Mě bylo řečeno, abych mlčela.“
Já: „ A to ti řekl kdo? Pan starosta ?“
Řed.: „ Od toho jsou právníci ( úsměv )
Já: „ Právník ti sám řekl, že tohleto není ani jedno porušení pracovní kázně.“
Řed.: „ Já jsem se k tomu zkrátka neměla vyjadřovat, měla jsem mlčet, mlčela jsem.
No tak hotovo. „

Řed.: „Máte ještě někdo nějaký problém?“
Já: „ Já bych ještě chtěla něco říct – škoda že holky už odešly ( jmenuji kolegyně, které z porady odešly ) jak je možný, že o mě kolegyně dokáže říct, že jsem čarodejnice, ať si holky na mě dají pozor, že je uhranu ( to se do mě všechny pustily,
mluvila jedna přes druhou, že mě nebudou poslouchat, že je to virtuální realita…)
Řed: „ Jano, nevyprávěj mi tady takovýhle blbosti, já už tě nechci poslouchat, abych
tady hodinu seděla a jenom poslouchala tebe, co ty si tady vyprávíš, to už
nechci – přestala se se mnou dál bavit ( vše mi může dosvědčit p. Szitásová )

Popis dalšího vývoje:
Pak se ještě ptala pí. Szitásová na svojí smlouvu a dozvěděla se pouze to, že paní ředitelka své stanovisko nezměnila a že pokud chce pí. Szitásová odejít, tak klidně může, že neví jak dopadnou volby ( jelikož má již 9 let smlouvu za paní místostarostku – pokud nebude ve volbách zvolená, drží si totiž celé roky místo v naší Mš a paní Szitásová by musela odejít)

Paní Szitásová: „ Miluško, někoho chráníš, kryješ a někoho káráš. Je to nerovný
přístup. Proč přetáčíš věci?
Já: „ U nás jak se mají řešit nějaký problémy, tak ty vidíš jenom ty svý oblíbence.
Řed: Ne, ne, ne…to není pravda.
Paní Szitásová: „ Já tu mít takovýhle průsery jako kolegyně, na kterou si stěžují písemně rodiče, tak mám už výpověď.“
Řed: „ Jano, ty jsi si začala tenkrár s tím romským chlapcem. Nebudu už s tebou diskutovat ( hned odešla pryč )Já: „ Tak to vidíš Táňo, všichni odešly, jak kdybychom byly prašivý.