Paní Jana Dolinská a její zápas o pracoviště bez mobbingu a bossingu …

   

Poměry a mravy na pracovišti (MŠ Bor) – 2 příběhy od pí Majerové

Dobrý den, jmenuji se Ilona Majerová a pracuji ve stejné MŠ jako paní Dolinská, se kterou se znám už dobrých 30 let.
Vím o jejích problémech s vedoucí učitelkou Michalou Krausovou, Pavlínou
Tremlovou a paní ředitelkou Bočanovou Miladou.
Chtěla bych Vám napsat svůj příběh z této Mš a nikdy bych nevěřila stejně jako uč. Dolinská, že když si budu plnit své povinnosti, tak že nepoznám to ponížení
a arogantní jednání paní ředitelky.
Začalo to někdy v únoru 2018 a to problémem s uč. Tremlovou. Mám v této Mš
totiž svou vnučku, která byla na třídě právě u pí. Tremlové a vedoucí učitelky Krausové.
Jelikož mám děti ráda a také se s nimi ráda pomazlím, bylo mi toto učitelkou
vytknuto a řečeno pí. Tremlovou : „ Když půjdeme s dětmi po chodbě, vyhýbej se jim jako čert kříži a mám jít prý do jiné třídy, kde nejsou děti“.
Tímto to vše začalo. Když sloužila pí. Tremlová, vnučka nechtěla chodit do Mš,
plakala a začala být neustále nemocná. Říkala, že pí. učitelka jim nadává a strká do nich. Vím, že si děti umí vymýšlet, ale na pí. Tremlovou bylo stížností víc, které paní ředitelka stále omlouvala a omlouvá dodnes.
Když jsem vše sdělila vedoucí učitelce, tak se mi vysmála, že to není pravda.
Pak jsem se rozhodla jít za pí. ředitelkou, ale výsledek byl stejný. Rodiče mé
vnučky nakonec požádali paní ředitelku o přeřazení vnučky do třídy a to uč. Jany
Dolinské, kam Nelinka dříve chodila a byla spokojená.
Jednodušší pro paní ředitelku bylo to, že se nezabývala neschopností pí. Tremlové, ale raději děti stále a doposud přeřazuje do jiných tříd.

Další zkušenost z této Mš je ten fakt, že mě pí. ředitelka přijala do Mš jako
uklízečku s částečným invalidním důchodem od 1.12.2017 – 31.8.2018
Dodala jsem jí veškeré lékařské zprávy ohledně pracovního omezení.
Nevadilo jí to a po celou dobu byla s mojí prací spokojená, nikdy mi nic
nevytkla.
Práci jsem vykonávala do 30.4.2018, protože pak následovala největší
rekonstrukce Mš a všichni jsme se s dětmi přestěhovali do ZŠ v Boru.
Paní ředitelka mi sdělila, že bych měla ještě ke svému úklidu pomáhat učitelkám
s dětmi, na čež jsem se jí zeptala, zda mi to dá písemně, že to není moje náplň
práce a tak nezodpovídám za bezpečnost dětí.
Nic mi písemně nedala a přesto po mě tuto práci vyžadovala – viz. audio záznam.
Problém nastal, když mě něco štíplo do ruky v červnu 2018 ( v průběhu práce)
a musela jsem vyhledat lékařskou pomoc – brala jsem antibiotika a dostala
pracovní neschopnost.
To se však už paní ředitelce nelíbilo a řekla mi, že od července pro mě nemá práci,
proto půjdu plýt školkovou zahradu, na které nikdo 3 roky nic nedělal.
Řekla jsem jí, že tuto práci nemůžu dělat a ať mi dá raději neplacené volno –
nesouhlasila.
Po dobrání antibiotik mě stejně paní doktorka do práce nepustila – bolesti zad,
komplikace.
Zase bylo zle a paní ředitelka mě probírala na pedag. radě mezi ostatními učitelkami,
kde jsem nebyla a nemohla se bránit.
Vrátím se k rekonstrukci naší Mš – dovedete si představit, co všechno se bouralo, dělalo po dobu 4 měsíců? ( chodby, nová třída, nové Wc, kuchyň s jídelnou,
nová okna, kancelář, šatna pro uč………)
Abych to zkrátila. Do práce jsem nastoupila až 27.8.2018 a to podotýkám, že tam ještě byli řemeslníci a budova byla v příšerném stavu. Ani MÚ v Boru, ani paní ředitelka si nepozvali nějakou úklidovou firmu, což je v dnešní době běžné, jelikož se nejedná o běžný úklid a na celý úklid jsem byla sama a měla jsem na to pouze 4 dny!
Rozumný člověk pochopí, že 1 člověk nemůže stihnout to, co po mě paní ředitelka požadovala – chtěla nemožné , i když věděla moc dobře, jaké mám zdavotní omezení.
Přes tohle všechno, co po mě požadovala, jsem uklidila celou Mš, mimo oken,
která se nedala absolutně stihnout. Navíc okna jsou vysoká 2,70m a je jich tam požehnaně – je to stará budova. Nabídla jsem se paní ředitelce, že je budu průběžně
umývat. To jí však nezajímalo a jedinou odpověď jsem dostala : „ Vemte si na pomoc rodinu .“ Nechápala jsem co si to vůbec dovoluje.
Učitelky si uklidily pouze svoje třídy a kabinet.
Ve čtvrtek 30.8.2018 mi bylo divné, že mi bylo doneseno velké množství čistících prostředků.
V průběhu celého týdne mi chodila paní ředitelka upozorňovat na to, co a kdy mám dělat, ale nejvíce jí zajímala stále okna. Pro mne však bylo podstatné to, že děti si mají kde hrát, spát a najíst se.
Od čtvrtka se se mnou přestaly bavit tyto uč. – edoucí uč., pí. Tremlová a pí. Zvonařová a neodpovídaly mi na pozdrav.

A jak to dopadlo? V pátek 31.8.2018 , já nic netušíc a stále zabraná do úklidu, tak mě opět navštívila ve 13 hod. paní ředitelka s tím, že mi smlouvu již neprodlouží, že už má jinou paní na úklid a k čemu jí je vlastně taková uklízečka , která má pracovní omezení – viz. audio záznam.
Během 15 minut se vyrojilo asi 5-6 lidí , kteří se pustili hned do mytí oken
a najednou všechno šlo. Proč to nešlo o pár dnů dřív??? Protože si to takhle přála paní ředitelka s vedoucí učitelkou – důvod mého ukončení ( neprodloužení smlouvy )
nebyl ten, že bych byla neschopná paní uklízečka, ale ten, že mě potřebovala potrestat také za to, že jsem s pí. Dolinskou dobře vycházela a to se v naší Mš nenosí a neodpouští.
V tu chvíli mi bylo jasné, že to bylo všechno předem promyšlené a domluvené.
Za dobu, co jsem v Mš pracovala a byla jsem svědkem chování jak učitelek, tak paní ředitelky jsem byla vnitřně přesvědčená, že v takovém kolektivu nebudu dál pracovat a to by byl ten hlavní důvod mého případného odchodu.
Teď už vím a věděla jsem ještě před nástupem na tohle pracoviště, že z Mš odešlo
spoustu lidí buď z důvodu šikany, nebo nerovného přístupu k zaměstnancům a hlavně k využívání lidí.
Myslela jsem také, že bych vše řekla na Mú V Boru, ale jak jsem zjistila, tam se nikdy nic nevyřešilo.

Závěry šetření České školní inspekce (2018)

 

 

Záznam hovoru s pí. ředitelkou Bočanovou Miladou ze dne 17.8.2018

Úvod:

Jen malé vysvětlení. Paní ředitelka se mne snaží od poslední porady vyčlenit
od ostatních kolegyň a to jakýmkoliv způsobem, který si ale vždy sama obhájí. Proto to beru jako diskriminaci, jelikož budu od září 2018 poprvé u předškolních dětí
sama na třídě – raději mi snížila počet dětí na třídě a to na 20, v ostatních třídách je po 23 dětech a na třídě jsou vždy 2 učitelky – já bych brala klidně i nějakou asistentku, jako to bylo doposud, třeba jen na 2 hodiny ( např. na pobyt venku ) .
Vím že to jde, to by ale paní ředitelka musela projevit dobrou vůli, což se nestane.
Ona ví, že na to má ze zákona právo , tak toho využila – já jsem první, na kom
to „ praktikuje“.
Totéž se týká obědů – opět to budu já, kdo bude s dětmi chodit sám na oběd. Ostatní 2 třídy budou v jídelně společně, jen já s dětmi budeme opět vyčleněny. Situace se
opakuje, když mi v roce 2017 ( to jsme chodili všichni společně na oběd ) dala
vedoucí uč. s pí. Tremlovou v jídelně stůl stranou, z důvodu toho, že se mnou nemůžou sedět u jednoho stolu….teď toho společně s pí. ředitelkou docílili. Beru to pozitivně ( snažím se ) 🙂

ROZHOVOR:

Já – Jana Dolinská: Jinak co se týče budovy Mš , je tam nějaká změna, která by se týkala mé třídy
předškolních dětí? ( v budově probíhala rekonstrukce třídy, jídelny,…)
pí. řed.: Změna bude, že budete chodit o trochu dřív jíst, jako další třída. Oni budou
chodit 2 třídy společně na oběd a 1 třída samostatně. Stolků tolik nebude.
( a to se počítalo původně s tím, že na oběd budou chodit všechny 3 třídy
společně)
Já: Takže moje třída bude chodit na oběd samostatně? Výborně, tak tys mě hezky
odtrhla od všech
pí. řed.: Jaktó???? ( úsměv )
Já: To je diskriminace jako hrom. Ty si to neuvědomuješ?
pí.řed.: Tak jo, když si to myslíš.
Já: Poslouchej mě, na třídě mě dáváš samotnou k 20 dětem, sama budu chodit s
dětma na obědy…..proč to není jinak?
pí.řed.: Vždyť s tebou Jano nechce nikdo dělat.
Já: Jak to víš?
pí. řed.: Vždyť to každá řekne. Pavla s tebou dělala – už nikdy, Renata s tebou dělala
– už nikdy víc.
Já: Pavla si ale nikdy nestěžovala ( ba naopak – viz jiný audio záznam, a není nikde
žádný písemný záznam o tom, že bych s některou z kolegyň měla já nebo oni
jakýkoliv problém či neshody na pracovišti. Respektovaly jsme se navzájem.
Navíc jsou to oblíbenkyně paní ředitelky a Renata L. je sestra vedoucí učitelky. )
Táňa ti taky řekla, že by se mnou nechtěla pracovat? Já se jí zeptám. Jarka Z.
ti taky řekla, že by se mnou nechtěla dělat?
pí.řed.: Já nevím, ale já bych řekla že ne.
Já: Takže mluvíš sama za sebe?
pí.řed.: O Táně nevím, ale o ostatních vím.
Já: Takže proto, že se mnou nechce nikdo dělat, tak se ty stáváš součástí toho, že mě
nějakým způsobem vyčleňuješ?
pí.řed.: Nééé, ty jsi součástí toho, že jsi měla být přeřazená úplně někam jinam.
Já: Kam???
pí.řed.: No jinam. Z pohledu ČŠI
Já: Neříkej a co teda řekla ČŠI?
pí.řed.: Vždyť tady byla. Ty jsi ani nečekala, co ti řeknou ( tohle není pravda, kdyby
mi někdo řekl, že mám počkat na závěr návštěvy ČŠI, tak si určitě počkám,
abych se dozvěděla, k jakému závěru dospěla – což se ale nestalo )
Já: Ale mě nikdo neřekl, že bych měla být vyčleněná někam jinam.
pí.řed.: Přeřadit – nóó, to řekly mě, představ si to.
Já: Ale z jakýho důvodu??? Není přece žádný důvod k mému přeřazení.
pí.řed.: Z bodu mrazu – že tam je prý atmosféra bodu mrazu, tak.
Já: A to je moje chyba?
pí.řed.: ( kroutí hlavou ) To je asi všech ostatních …tak asi ( podané ironicky )
Já: Proč to říkáš tak ironicky?
pí.řed.: Já to neříkám ironicky. Má smysl s tebou o tom mluvit? Nemá.
Já: Má, já se o tom chci bavit.
pí.řed.: Já ale né, já už nemám čas a už půjdu pryč.
Já: Ty nemáš čas se o tom bavit, ale v mých očích je to diskriminace, protože ty mě
vlastně od všeho a všech odděluješ, odřezáváš.
pí.řed.: Míša ( vedoucí učitelka ) byla 7 let u předškolních dětí a nikdy si nestěžovala,
představ si. A byla u nich sama.
Já: To není pravda, vždy měla někoho na třídě ( jmenuji bývalé kolegyně, kteří s
vedoucí uč. na třídě sloužily, včetně mně )
pí.řed.: Ale to byly asistentky, né učitelky ( mě by bylo úplně jedno, kdyby na té třídě
se mnou byla i asistentka, ale byly by jsme tam ve 2, jak to bylo doposud…ale
bohužel nyní to najednou nejde )
Já: Chtěla jsem se ještě zeptat na to, jak to bude od září s předáváním informací od
ved.uč. – aby nedocházelo k tomu, že se ke mně spousta informací nedostane,
jak tomu bylo doposud. Kdyby nebylo Táni S. a Jarky Z. tak o spoustě věcí
nevím. Říkaly mi informace, které se ke mně prostě záměrně nedostaly. Ptám se
proto, že ty informace chci mít stejné jako ostatní děvčata. Už si Miluško
nepřeju, abych někde visela na nástěnce s podpisy svědků, apd. To už nikdy
neudělám. ( Musela jsem podepisovat různé papíry za přítomnosti svědka a pak
ten papír vedoucí uč. pověsila pro ostatní na nástěnku …asi jako varování
pro ostatní kolegyně – bylo to velmi ponižující, nikdo jiný to dělat nemusel )
Tak tomu předejdeš?
pí.řed.: Já už to mám jako uzavřenou kapitolu.
Já: Ale já ne.
pí.řed.: V září se bude šlapat tak jak se má šlapat.
Já: A za všechno budu zase moct já?
pí.řed.: A proč ty? Jestli budeš normální člověk jako každej jinej …..
Já: A já snad nejsem?
pí.řed.: No, podle mýho názoru zkrátka si myslím, že vytváříš atmosféru takovou,
aby bylo zkrátka pořád zle a hotovo.
Já: Hm, a víš o tom, že Jarka Z. by šla klidně dělat vedoucí učitelku, protože
Michala ( naše současná ved.uč. ) nezvládá svoji funkci?
pí.řed.: No vidíš, tak to je skvělý. No to nevím, tak jste si popovídaly.
Já: Pokud mám fungovat tak jak mám, tak ze mě nikdo nebude dělat blázna jak jsi
ze mě udělala ty a posílala mě na léčení.
pí.řed.: No tak máš fungovat tak jak máš a já budu jen ráda.
Já: Proč to nešlo doteďka tak jak to má být správně? Vysvětli mi to.
pí.řed.: Já nevím.
Já: Kolegyně samy tvrdí, že všechny rozbroje na pracovišti dělá vedoucí uč.
( a to již 9 let – to jsem ještě v Mš nepracovala ) a ty se jí stále zastáváš
pí.řed.: Michalka ( ved.uč. ) žádné rozbroje v práci nedělá.

Naše (WORKRELATIONS) stanoviska:

PhDr. Pavel Beňo: V některých filmech z vězeňského prostředí  – kupř. Brubacker – bývají na některé z protagonistů nalíčené „pasti“ s cílem poškodit jej/ji na zdraví či dokonce na životě a nová organizační opatření paní ředitelky mi v mnohém tyto filmy připomíná…

Z rozhovoru je také možné vysuzovat na tu skutečnost, že odebrání osobního příplatku – již před více než 1 rokem – nesouvisí ani tak s pracovním výkonem paní Dolinské, jako spíše s jejím chováním (kritický pohled na poměry v MŠ?) . Zdá se být také velmi pravděpodobné, že  se tak bohužel děje také s „požehnáním“  ČŠI, které situaci v MŠ šetřilo, ale  o výsledcích či závěrech tohoto šetření toho paní Dolinská zatím moc neví a nemá k dispozici ani příslušnou písemnou zprávu, kterou však paní ředitelka Bočanová zná. A to je tristní a možná dokonce také protizákonný postup … Jak to vidíte vy?

Přepis zvukového záznamu z porady pedagogických pracovnic (červen 2018)

Naše (WORKRELATIONS) stanoviska:

PhDr. Pavel Beňo:  Nestačím se divit, jakým způsobem je tato porada vedena paní ředitelkou! A o tom že některé projevy  ze strany kolegyň  vůči paní Dolinské lze označit jako mobbing  jsem zcela přesvědčen. Velmi by mne proto zajímal způsob, jakým plzeňský inspektorát práce „šetřil“ podnět paní Dolinské  (mobbing na pracovišti) a přimlouvám se za zveřejnění všech dostupných dokumentů k tomuto příběhui!!!

Dokumentace:

Jana Dolinská, podnět na IP Plzeň

Výzva IP k doplnění podnětu

Doplnění podnětu pro IP Plzeň – 1. strana

Doplnění podnětu pro IP Plzeň – 2. strana

Doplňující-informace-pro-Inpektorát-práce-incident-na-poradě-dne-27.6.2017

Informace § 7 odst. 1 ZIP (dotazník)

… a zpráva IP Plzeň o výsledku kontroly

Dolinská 5972-17-JF-3-final ombudsman

 

Comments

 • […] Paní Jana Dolinská a její zápas o pracoviště bez mobbingu a bossingu … Informace o vzniku pracovní skupiny … […]

 • Juraj EISEL 07.18.2018 Odpovědět

  Ing. Juraj Eisel, Ph.D. – Toto je klasický (přímo učebnicový) příklad toho, jak paní ředitelka nezvládá svou roli vedoucího pracovníka a z pozice moci se uchyluje k šikanozním praktikám. Osobně se domnívám, že i nadřízený (á) paní ředitelky má svůj podíl na stavu, který trvá z hlediska šikany poměrně dlouho. Prvky šikany v záznamy rozhovoru jsou patrny. Nyní jde taky o to, aby paní Dolínská psychicky vydržela nátlak paní ředitelky do úplného vyšetření této kauzy. Zámysl paní ředitelky je jednoznačný.

 • Ing. Jana Čepková 07.19.2018 Odpovědět

  Vědomé odmítání všech argumentů ze strany paní řiditelky je evidentním směřováním k vystrnadění paní Dolinské. Jednoznačná psychická šikana provázena opovržením a urážkou lidské důstojnosti. Dochází zde také k jakémusi spiklenectví proti paní Dolinské.
  Je stanovena povinnost v zákoníku práce, taktéž v antidiskriminačním zákoně, zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci a zákaz jakékoliv diskriminace.
  Vnímám zde jednoznačnou absenci „umění mluvit“ ze strany vedoucích pracovnic včetně adekvátní argumentace, vstupování do diskuse a její řízení.
  Nádherná ukázka nekompetentního člověka na vedoucí pozici.

  • Jana Dolinská 07.23.2018 Odpovědět

   Děkuji vám za vaši reakci. Já už tohle na pracovišti snáším od března 2017 a věřte mi, že vydržím a nevzdám to. Nejsem u nás v Mš první, komu se tohle za ty 4 roky co tam pracuji stalo…ostatní kolegyně raději odešly, jelikož to právě po psychické stránce už dál nezvládaly a věděly, že dokud bude zřizovatel ( tedy MÚ v Boru ) držet nad paní ředitelkou ochrannou ruku, taktéž IP Plzeň a ČŠI, tak s tím nikdo nic neudělá……už byla spousta stížností na chování paní ředitelky, která “ plní “ přání vedoucí učitelky – tzn. vždy si vedoucí učitelka vytipuje nějakou “ oběť “ a ruku v ruce s paní ředitelkou jí chtějí společně “ zkrotit „. U nás totiž kdokoliv ukáže, že má mozek a dobrá nápady, ke zlepšení práce se stává automaticky nežádoucí. Nemůžete být přece lepší než vedoucí učitelka či paní ředitelka.

   • PhDr. Pavel Beňo. 07.23.2018 Odpovědět

    … ať již je zdrojem mobbingu či bossingu kdokoli, z vedení MŠ či jiných spolupracovnic a spolupracovníků, myslím, že bychom se nyní měli zabývat, jakým způsobem byla situace na tomto pracovišti prošetřena kontrolními orgány státu k tomu určenými, které na to, co se na tomto pracovišti děje paní Dolinská v minulosti upozornila – to znamená Inspektorát práce a zástupce ČŠI. Moje zkušenost je totiž taková, že nedostatečné či dokonce nekompetentní postupy těchto orgánů může situaci poškozených zaměstnanců ještě zhoršit a výskyt psychického násilí na pracovišti zlegalizovat …

    • Jana Dolinská 07.24.2018 Odpovědět

     Chápu, že otázka mobbingu či bossingu je velmi ožehavé téma a věřte mi, že po mých zkušenostech s výše uvedenými orgány jsem dospěla k závěru, že chtějí mít hlavně klid a moc do tohoto tématu “ nešťourat “ a na vše mají odpověď – NEJSME KOMPETENTNÍ a když se ČŠI rozhodla učinit v tomto směru nějaké kroky, tak si na mě pozvali sociologa !

 • PhDr. Pavel Beňo. 07.19.2018 Odpovědět

  … a navíc – alespoň po mém soudu – z některých vyjádření paní ředitelky je patrné, že jednala podle pokynů někoho …, předpokládal bych, že zástupce zřizovatele. A je-li tomu skutečně tak, nejvhodnější formulací, která mne v takovém kontextu napadá je označení „komplot“ … pb

 • […] Paní Jana Dolinská a její zápas o pracoviště bez mobbingu a bossingu … […]

 • Ivanova Dagmar 09.14.2018 Odpovědět

  Šikana meho syna Jan Bejšovce,ze strany pí.krausove jak psichycky natlaktak tak i pí.bejvale uklizecky fizycky natlak na meho syna Jana.v roce 2017.Jednoho dne jsem sla pro syna Jana do MŠ Bor,a tam mi bylo oznameno že muj syn mel udajne se štourat v zadni časti tela a rozmazavat výkali po prosteradle a po zdi.Vtu chvili sem byla sama bez sebe ze by byl muj syn toho schopen?.Tak sme sli dmu.Ale nejak mi to nedalo ani v noci spazt a pořad sem nato myslela że mi natom neco nesedi,Bude t by kdyz sem domu nedostala ani udajne zaspineny sprosteradlo?tak tak mi to nedalo a nabehla jsem tam druhy den,kde je prosteradlo??tenktat ste mi jo dali kdyz ho uspinil bačkurkou fomu vyprat a tet najednoiou ne??rikam pani icitelce naspani pí,Tremlova,kde je to prosteradlo ze ho chci videt?A to saka vymluva ze uz je v pradelne.atd.atd.nevedeli jak stoho ven
  Ale tak dalsi den tam nabehlu muj pritel ze chce videt zeukde udajne bylo rozmazli vykal od naseho syna??samozdrejmne tam na zdi nic nebylo.ze prej to vycistili ani znamka ciszteni na zdi.Dalsi den si pí uklizecka dovolila sahnout na meho syna a od nervu ho chytla za ruku a otocila snim.malej chodil ze skolky celej vyplasenej ani semnou nechtel mluvit,rikam si co se deje??tak mi tosrekl,resila sem to s pí riditelkou zadna reakce,s pí krausovou a ta se mi jen posmivala do obliceje.Tak sem to resila s panem starostou mesta Boru.tten to taky zametl pod koberec.Jsem rada ze uz malej tam nechodi do Ms Bor ze uz to mame zasebou,ale dodnes ma syn strach zlidi..Ivanova

 • Dagmar Ivanova 09.14.2018 Odpovědět

  Podotykam,vše se snažili hodit na paní Uč.Dolinskou,jenže ja pí Dolinskou ani neznala.Na třide mela meho syna pí.Krasouva.Ktera udajne mela za zavřenyma dveřva křicet ve třide na ty nic netušici deti,při obede zasahovala do výchovy pí.uklizečka okřikovala deti jak to jiš!!jak to sediš!!cloumat snima za ruce,šok promne byl ten,že pí uklizečka tam nebyla odtoho aby si takove veci dovolila na male deťi a aby se snauila převychovavat deti timto jejim zpusobem.Jeste abych dodala chodila za pí,Krasouvou aby si ty deti sklidnila podotykam napomínala pí.Krasovou.jak to všeím muj syn mi to vše řekl.Co se tam deje.Jeste abych dodala ten samej udajnej incident se stal jedny pí.z maldšim dítetem ale abych podotýkala ta to vubec neřešila ,řešila ten incident jeho babicka.Abych to skratila muj syn byl štastnej že mek pí,uč Dolinskou na třide citil se v bezpeči i ja jsem byla klidnejsi muj syn ji ma moc rad.Ale pí,Krausova je zlej človek a Pí řiditelka nad pí krausovou drži ochranou ruku.A pí Tremlova hraje stejne divadlo jako pí,krausova a pí riditelka.Snad jednou uz se to konečne vyřesi jinak budou dalsi deti obeti šikany.Ivanova

 • Pavel Beno 09.15.2018 Odpovědět

  Poslední příspěvky naznačují, že tím klíčovým problémem MŠ v Boru nemusí být chování pí učitelky Dolinské. Ta se do nemilosti svých nadřízených dostala nejspíše kvůli své kritice a neloajalitě a je smutnou skutečností, že této možnosti nevěnovaly ve svých zprávách kontrolní orgány státu – IP a ČŠI – dost pozornosti. A o postoji a chování zřizovatele v této věci raději pomlčím … pb

 • Původní e-mail ———-
  Od: cajinka.17@seznam.cz
  Komu: Ing. Petr Myslivec
  Datum: 31. 3. 2017 21:33:30
  Předmět: RE: Fwd: Odpověď

  Dobry den,vzhledem odpovedi z Odboru Skolstvi se z odpovedi nespokojim!jedna se osikanu meho syna Jana Bejsovce,ze strany p.ucitelky krasovi a p.uklizecky!.Sla sem do MS pro meho syna Jana stim ze sem se vracela do satny a bylo mi receno od pani UKLIZECKY!ze tu name primo ceka,ja vte reakci sem koukala jestli se neco nestalo tak ji odpovidam stalo se neco??a ona name pani Bejsovcova vas syn mel pri spani se stourat v pozadi a rozmazavat vykali po zdi!bylo mi to receno vulgarne?ale mimo to mi rekla ze to neni poprvy a ze muj syn ma uchylku!!!!.Odesla jsem domu a ptam se meho syna Jana?Honziku opravdu jsi to udelal?Honzik odpovedel maminko to neni pravda!tak nejak jsem nemohla dospat rana a premyslela jsem otom!a nesla mi dohlavi jedna vec!a to ze kdyz Honzik uspinil prosteradlo backurkou tak mi prosteradlo domu vyprat dali!a tudis tvrdila ze to melo byt vyckrat?tak proc mi to prosteradylko nedali?protoze se nic takoveho nestalo,kontrolovala sem synovi obleceni (spodni pradlo,pizamko )a ani znamka vykalu!!.Stim ze pani uklizecka si dovoluje a krici na deti pri objede!(jak to sedis!!!!!,jak to jis!!!!)coz to neni jeji prace zasahovat do vychovx deti!.Stim ze p.ucitelka Krasova krici na deti!!a pani uklizecka rika pani ucitelce Krasovi jak je muj syn nemoznej!!!at si ho srovna!!.Pani ucitelka Krasova posila deti z druheho patra do prvniho na wc!!nechapu proc kdyz maj wc na patre!!jedna se oto ze se boji chodit samy po schodech dolu na wc.mezi prostred schodu se to dite rozmesli jestli ma jit nebo ne,mezitim se pocura po kaka,a pak rodicum tvrdi jak je jejich dite neschopny?ze se po curara po….,Jedno ho dne jsem sla za pani Bocanovou na novou MS a nebyla tam,tak sem se vydala na starou MS,stim ze tam byla p.Bocanova p.krasova.Zdelila sem p.Bocanovy co se vte skolce deje!!!i o pani Krasovy jak se chova k detem,a o pani uklizecce!stim ze pani Bocanova jim nerekla apsolutne nic,prislo mi to jako upnej vysmech!!!!!!stim ze pani Krasova utekla na hriste.a pani uklizecku mi apsolutne zapiraji abych dodala pani uklizecku jsem od incidentu nevydela!Myslela jsem ze se obratim na Odbor Skolstvi ale marne.Nenecham si znemoznovat moje dite a fizicky na padat!!vzhledem ktomu ze se chci obratit na skolni inspekci aby se to uz konecne upokojilo!!a nebo na tv Nova!!jelikos kdyz p.Krausovy vadi deti tak at tu praci nedela!!jestli ma problemi doma at je netaha do prace a nevyliva si vztek na moje dite!!.Abych dodala o par dni pozdeji p.uklizecka si dovolila kontrolovat spodni pradlo meho syna co mel zrovna na sobje!chtela sem si sni promluvyt osobne co si dovoluje meho syna chytat za ruku a stiskat!ale ona se mi vihyba!to udajne mela vzkazovat po mem synovy ze snama zatoci!!,abych dodala syn mi chodi ze skolky vecne hladovej!Byla bych moc rada aby tohleto jednani vedeni uz jednou provzdy skoncilo jednou tohle nemusy prozivat moje dite ale nekdo uplne jiny,stim ze muj syn to mel ve MS moc rad,ale tet se tam boji chodit!!.dekuju za pochopeni Ivanova
  ———- Původní e-mail ———-
  Od: Ing. Petr Myslivec
  Komu: cajinka.17@seznam.cz
  Datum: 30. 3. 2017 19:06:54
  Předmět: RE: Fwd: Odpověď

  Dobrý den,

  obdržel jsem Váš e-mail. V e-mailu však není uveden text Vašeho podání. Žádám Vás o jeho zaslání.

  Děkuji.

  Petr Myslivec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *