Informace o vzniku pracovní skupiny …

Foto: www.pixabay.com

Název: WORKRELATIONS … (Antimobbing International)

Skupina je společným projektem 2 právních subjektů

 • Initiative fuer mobbingfreie Gesundheit (ImG) e.V (in Gruendung) / DE a
 • Občianskeho združenia Práca a vztahy / SK.

Kontaktní adresa: Tovačovského 2/92, 130 00 Praha 3, Tel. +420 – 602349848, 222100440,  E-mail: info@workrelations.eu; info@praceavztahy.cz; info@anti-mobbing-forum.eu

Členství ve skupině: Předběžně formou dobrovolné činnosti a podpory. Minimálním požadavkem je však vyjádření písemného souhlasu s posláním a cíli skupiny, které jsou zformulovány v Prohlášení (viz dále).  Členství ve skupině není vázáno na státní příslušnost a zájemci o hlubší a intenzivnější spolupráci se pak mohou stát řádnými členy právních subjektů které tuto skupinu zaštiťují –  ImG. e.V (DE) a OZ PaV (SK) příp. alespoň nekterého z nich. (Podmínky takového členství budou upřesněny po zaregistrování spolku ImG. e.V. na Notářském úřadě v Hamburku.)

Skupina je přednostně věnuje řešení a zveřejňování případů a příběhů svých členů.

Prohlášení …

Psychické násilí je destruktivní a patologické ve stejné míře, jak je tomu u násilí fyzického! Jasně to prokázaly také některá z nejnovější zjištění tzv. neurověd. – Z pohledu jednotlivců i celku totiž právě psychický nátlak a násilí zabíjí tvořivost, snižují pracovní výkon a způsobují celou řadu negativních a patologických jevů ve společnosti : psychosomatická onemocnění, deprese, pocity křivdy, zahořklosti a vyhoření …

Celkový nárůst psychických onemocnění posledních let  příp. i některých nežádoucích forem chování a agresivity ve společnosti – vč. tzv. cyber útoků  – by tak mohly být způsobeny právě i celkovým nárůstem psychického nátlaku a násilí ve společnosti.

Psychický nátlak a psychické násilí do zdravé a civilizované společnosti jednoduše nepatří, tak jako tam nepatří násilí fyzické. Probléme našeho současného vývoje je ovšem to, že oproti tomu fyzickému násilí si s násilím psychickým vůbec nevíme rady!

Cílem je skupiny WORKRELATIONS … (Antimobbing International) j proto zlepšování diagnostických nástrojů k odhalování a prevenci psychického nátlaku a násilí ve společnosti a zejména na pracovišti (VZTAHOVÝ AUDIT).

Naším cílem je také upozorňovat na případy psychického nátlaku a psychického násilí páchaného na občanech-zaměstnancích především na pracovišti a jejich kritika či zveřejňování. Zejména  tam, kde ochranu před takovýmto druhem násilí nedokáží odhalit a zajistit kontrolní orgány státu příp. tyto ji nezajistí dostatečným způsobem.

Naším bezprostředním cílem skupiny pro tento rok (2018) je také kritické zhodnocení postupů a metod, které jsou při odhalování a prevenci psychického nátlaku a násilí na pracovišti používány v současné době a zejména pak při podnětech a stížnostech adresovaných státním institucím, které mají sloužit k ochraně občanů-zaměstnanců (Úřad ochránce…, Státní úřad inspekce práce, Česká školní inspekce, atp. ).

Naším dlouhodobým cílem je pak aktivní vyhledávání, sledování a prezentace nejnovějších poznatků o vlivu a dopadech psychického nátlaku a psychického násilí – někdy se k popisu téhož používají také označení „psychosociální stres“ nebo „vztahová patologie“ (kam obvykle počítáme také tzv. mobbing, bossing, obtěžování, diskriminaci, šikanu, atp.) na psychiku jednotlivce a celkové vztahy ve společnosti.  

Svoji podporu našemu snažení můžete na tomto místě vyjádřit také svým podpisem, který – vč. Vašeho jména, profese a adresy odešlete na některou z našich adres.

V Praze, 3.5. 2018

Jméno, profese a adresa signatářů tohoto prohlášení:

 1. Ing. Juraj Eisel, PhD., lektor, konzultant, akademický pracovník, Praha
 2. Martina Jánská,  projektová asistentka, Praha,
 3. Bc. Jana Čepková, ředitelka společnosti, Karlovy Vary / CZ, Popudínske Močidlany / SK
 4. Ing. Tomáš Vašina, ombudsman pracovněprávních vtahů, Náchod
 5. Jana Dolinská, učitelka MŠ, Bor  Tachova
 6. MUDr.Ervin Idris Beshir, psychoterapeut, Zdice
 7. Tatiana Szitásová, učitelka MŠ Bor u Tachova – Bernartice
 8. Ilona Majerová, zaměstnanec MŠD, Bor u Tachova – Malovice
 9. Bc. Marta Slivková, farmaceutický reprezentant, Liberec
 10. Bc. Pavlína Běhounková, sociální pedagog, Velká Bíteš
 11. Bc. Libuše Režná,  účetní, Karviná
 12. PhDr. Pavel Beňo, psycholog a videodokumentarista, Praha /CZ, Matúškovo /SK

Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *